BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Bing Webmaster Tools thống kê thêm truy cập từ Yahoo

Theo thông tin từ SERoundTable.com ngày 19/08/2011 thì Bing đã cập nhật thêm việc thống kê những truy cập từ Yahoo vào Bing Webmaster Tools. Việc cập nhật này có lẽ được triển khai vào ngày 13 vừa rồi, bởi vì nếu như bạn đăng nhập vào Bing Webmaster Tools sẽ thấy truy cập tăng vọt bắt đầu từ ngày 13/08/2011.

Những thống kê truy cập trong Bing Webmaster Tools từ Yahoo này bao gồm những thông số sau:

  • Impressions: Số lần xuất hiện.

  • Clicks: Số lần click chuột.

  • Click Through Rates (CTR): Tỉ lệ những click chuột từ các impression.


Đây là một trong những cập nhật của Bing trong việc hợp tác với Yahoo nhằm phát triển bộ máy tìm kiếm tốt hơn để cạnh tranh với bộ máy tìm kiếm lớn nhất hiện nay là Google. Ngoài ra, cách đây không lâu, Yahoo cũng đã tuyên bố sẽ khai tử công cụ Yahoo Site Explorer và chuyển các chức năng này gộp vào cùng với Bing Webmaster Tools cuối năm nay.

Theo thông tin tôi nhận được từ các anh em bạn bè làm SEO thì Bing thời gian gần đây phát triển rất tốt bộ máy tìm kiếm của mình. Tuy nhiên theo tôi thì hiện tại chỉ tốt đối với tiếng Anh hay một số thứ tiếng nào đó, còn tiếng Việt thì có vẻ như Bing chưa quan tâm lắm.