BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Yahoo Site Explorer chính thức khai tử ngày 21/11/2011

Theo thông tin từ SearchEngineLand.com cách đây 2 ngày, thì ngày hôm nay 21/11/2011 sẽ chính là ngày mà công cụ Yahoo Site Explorer chính thức bị khai tử.

Thông tin này cũng đã được Yahoo báo trước cách đây khá lâu và tôi cũng có đăng trên blog của mình với tiêu đề Yahoo khai tử Site Explorer ngày 18/07/2011.

Trên blog cung cấp thông tin của mình, Yahoo đã đăng thông báo như sau:
With the completion of algorithmic transition to Bing, Yahoo! Search has merged Site Explorer into Bing Webmaster Tools. Webmasters should now be using the Bing Webmaster Tools to ensure that their websites continue to get high quality organic search traffic from Bing and Yahoo!. Site Explorer services will not be available from November 21, 2011.

Và như vậy là Yahoo Site Explorer sẽ không phải hoàn toàn biến mất, mà từ nay các tính năng của Yahoo Site Explorer sẽ được gộp vào bộ công cụ dành cho các webmaster của hãng Microsoft Bing Webmaster Tools.

Tuy nhiên theo tôi nhận thấy thì cho đến giờ trong bộ công cụ Bing Webmaster Tools chưa thật sự tích hợp hoàn toàn tất cả các tính năng của Yahoo Site Explorer. Để kiểm tra backlinks cho website của mình. Bạn có thể login vào Bing Webmaster Tools rồi sau đó vào phần Index > Inbound Links.