BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Google cập nhật Google Panda 3.8 26/06/2012

Vào ngày 26/06 vừa rồi, Google đã xác nhận việc cập nhật cho phiên bản Google Panda mới trên Twitter, đó là phiên bản Google Panda 3.8. Ở lần cập nhật này, thực chất Google chỉ cho vận hành thuật toán của mình để đánh giá thứ hạng các trang web đã được Google index chứ không có thay đổi về thuật toán.

Dưới đây là thông báo chính thức của Google trên trang Twitter của mình:
Heads up: we're pushing a new Panda data refresh that noticeably affects only ~1% of queries worldwide. More context: goo.gl/HNvCt

Đối với phiên bản Google 3.x thì Google đã nhiều lần chỉ vận hành thuật toán chứ không thay đổi thuật toán. Do đó các chuyên gia SEO chỉ tăng con số phía sau dấu . cho mỗi lần cập nhật như vậy. Tuy nhiên, có lẽ cũng đã đến lúc Google cần thay đổi thuật toán của mình bởi vì nếu cứ như vậy thì sẽ không còn con số nào để đánh dấu cho các version của Google Panda. Hoặc cùng lắm thì chỉ có cách kéo dài số version ra thành 3.x.x. Điều này nghe có vẻ thật hài hước nhưng thực chất đó là nguyên tắc đánh dấu cho các phiên bản phần mềm, số đầu tiên chỉ thay đổi khi hệ thống mã nguồn được thay đổi.

So với lần cập nhật Google Panda 3.7 trước thì thời gian cập nhật quá nhanh, chỉ sau hai tuần. Điều này cũng khiến cho các chuyên gia SEO bất ngờ và không thật sự rõ lý do. Trong khi thông thường Google cập nhật các phiên bản Google Panda cách nhau tầm khoảng 4 đến 6 tuần.

Dưới đây là những cập nhật Google Panda cũ.