BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Cách khắc phục lỗi không vào được Facebook và upload hình

Ở bài hướng dẫn cách khắc phục lỗi không vào được Facebook mình gửi lần trước thì không upload được hình ảnh. Trước đây vì cũng ít quan tâm lắm đến Facebook và upload hình ảnh trên đó nên mình cũng không tìm cách khắc phục. Hôm nay có tấm hình muốn chia sẻ lên đó mà không upload được. Vì thế mình đã tìm ra được bài chia sẽ cách khắc phục lỗi để vào Facebook mà có thể upload được hình ảnh trên đó.

Đây là cách dùng file hosts để thêm dãy ip của Facebook vào đó. Trước tiên bạn mở C:\Windows\System32\drivers\etc rồi mở file hosts bằng notepad.

Sau đó bạn thêm những dòng sau vào file hosts của mình:
60.254.175.73 www.facebook.com
60.254.175.73 developers.facebook.com
66.220.151.79 0.142.channel.facebook.com
66.220.151.79 0-142.channel.facebook.com
66.220.151.79 0.60.channel.facebook.com
66.220.145.63 bigzipfiles.facebook.com
60.254.175.73 apps.facebook.com
66.220.147.57 sbx.facebook.com
66.220.151.79 1.142.channel.facebook.com
66.220.151.79 142.channel.facebook.com
62.41.70.114 fbcdn-profile-a.akamaihd.net
77.67.47.161 fbcdn-profile-a.akamaihd.net
66.220.147.41 register.facebook.com
69.63.181.26 www.login.facebook.com
66.220.153.28 blog.facebook.com
66.220.146.28 login.facebook.com
66.220.146.50 graph.facebook.com
195.59.44.16 static.ak.connect.facebook.com
88.221.170.110 s-static.ak.facebook.com
66.220.146.53 error.facebook.com
60.254.175.73 pixel.facebook.com
66.220.147.47 api.facebook.com
66.220.158.40 api-read.facebook.com
80.150.193.155 external.ak.fbcdn.net
194.221.64.40 profile.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 creative.ak.fbcdn.net
69.63.179.70 secure.facebook.com
69.63.190.18 connect.facebook.com
64.215.147.18 sphotos.ak.fbcdn.net
213.254.249.144 photos-a.ak.fbcdn.net
213.254.249.160 photos-b.ak.fbcdn.net
213.254.249.155 photos-c.ak.fbcdn.net
213.254.249.153 photos-d.ak.fbcdn.net
213.254.249.114 photos-e.ak.fbcdn.net
213.254.249.88 photos-f.ak.fbcdn.net
213.254.249.90 photos-g.ak.fbcdn.net
213.254.249.105 photos-h.ak.fbcdn.net
69.171.229.17 vupload.facebook.com
69.171.229.17 upload.facebook.com
66.220.155.63 bigzipfiles.facebook.com
66.220.158.18 vi-vn.facebook.com
66.220.149.22 vi-vn.connect.facebook.com

Nếu như Windows không cho phép bạn lưu lại file hosts sau khi thêm dãy ip trên thì bạn cần làm lại bằng các bưới sau:

  1. Vào Start của Windows.

  2. notepad trong ô tìm kiếm (search).

  3. Right click chuột vào biểu tượng notepad.

  4. Chọn Run as Administrator.

  5. Sau khi vào notepad vào File > Open rồi mở file hosts theo đường dẫn đã đưa ở trên.


Load more
Bài mới nhất
Danh mục
Liên kết website
Blog bạn bè