BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Danh mục: Những điều cần biết

Albert Einstein - Từ ngưỡng mộ đến thần tượng!

Hầu như mỗi người ai cũng đều có thần tượng của mình. Đã nhiều lần tôi tự hỏi vì sao đến giờ tôi vẫn chưa thần tượng một ai. Có lẽ hôm nay tôi đã có một thần tượng của mình.

Từ trước đến giờ, vì là một người yêu thích khoa học, nên Einstein là một trong những người mà tôi ngưỡng mộ nhất về thành tựu mà ông đã làm được và sự thông thái của ông. Nhưng giờ đây, Einstein tôi gọi là thần tượng. Trước giờ chưa hề có một ai mà tôi gọi là thần tượng. Sở dĩ tôi gọi thế là vì mấy hôm nay trên báo tuổi trẻ có một số kỳ viết về ông để tôi hiểu được hơn về ông. Từ những bài viết đó tôi nhận thấy tính cách thích tự do, tinh thần phóng khoáng và cách suy nghĩ của tôi cũng gần giống vậy.
Xem tiếp